Internet dla domu

Internet WiFi (Czas trwania umowy NIEOKREŚLONY)

Download7 Mb/s*10 Mb/s*15 Mb/s*20 Mb/s*
Upload0,7 Mb/s 1 Mb/s2 Mb/s4 Mb/s

 

 

Internet ILAN (Czas trwania umowy: 24 miesiące)

Download50 Mb/s*100 Mb/s*200 Mb/s*300 Mb/s*
Upload5 Mb/s10 Mb/s20 Mb/s*30 Mb/s*

 

*DANE TECHNICZNE
Pakiety dostępne w wybranych lokalizacjach Usługa dostępu do Internetu świadczona w opcji (np. do 10 Mb) zapewnia:
stały dostęp do sieci Internet z maksymalną szybkością transmisji danych do komputera Abonenta 10 240 kb/s,
stały dostęp do sieci Internet z maksymalną szybkością transmisji danych od komputera Abonenta 1228 kb/s,
stały dostęp do sieci Internet z minimalną przepustowością do komputera Abonenta 1024 kb/s,
stały dostęp do sieci Internet z minimalną przepustowością od komputera Abonenta 512 kb/s,

Przepustowość minimalna jest opcjonalna dla wszystkich pakietów.
Operator świadczy Usługi przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
Zakres Usług oferowanych przez Operatora na poszczególnych obszarach jest zróżnicowany w zależności od posiadanych na danym terenie możliwości technicznych (w szczególności wynikających z uwarunkowań pogodowych, geograficznych, w tym od warunków propagacji fal radiowych).

Operator usuwa Awarię w terminie 72 godzin roboczych.